Witgoed Reparatie in Stein e.o.

Uw reparatie dienst voor huishoudelijke apparatuur            in  zuid Limburg !

Wij werken onder deze voorwaarden: De monteur zal ten alle tijden zo voorzichtig mogelijk te werk gaan. Is er sprake is van (inbouw) situaties waarbij een groot risico aanwezig is dat er schade kan/zal ontstaan bij het uit- en inbouwen van apparatuur, zal dat ook vooraf vastgelegd worden op papier. Dit zal dan door beide partijen ondertekend moeten worden zodat de monteur van Witgoedreparatie Zuid hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

- Elke klant van Witgoedreparatie Zuid dient bij een reclamatie op de hoogte zijn van onderstaande voorwaarden en zal ook daarop gewezen worden. Het zei mondeling, het zei via de tekst op de factuur/ reparatiebon.

- Speciaal bestelde onderdelen worden niet teruggenomen en zullen dus betaald moeten worden! Dit geldt ook als u vooraf een verkeerd typenummer doorgeeft waarop wij een (verkeerd) onderdeel bestellen. 

Het kan zijn dat wij  sommige merken of bepaalde types apparaten zullen weigeren. 

- Bij een reparatie worden uitsluitend nieuwe onderdelen gebruikt tenzij anders overeengekomen. Op reparaties met door de klant aangeschafte onderdelen wordt GEEN garantie geven.

- Op betaalde voorrijdkosten of een reparatie wordt 3 maanden garantie verleend, tenzij anders vermeld. Dat wil zeggen dat dit wel betrekking moet hebben op exact dezelfde storing en/ of onderdeel. Blijkt dat men zelf een apparaat na vertrek van de monteur van Witgoedreparatie Zuid heeft opengedraaid vervalt ieder recht op garantie. Bij schade door bliksem, storm, waterschade, e.d. kunnen geen garantierechten ontleent worden. Ook schade veroorzaakt door derden of onjuist gebruik vallen niet onder garantie.

- Als er aan hetzelfde apparaat binnen de reparatie-garantietermijn een storing ontstaat die niets met de eerder gerepareerde storing te maken heeft wordt dit gezien als een nieuwe klacht en zal hiervoor opnieuw betaald moeten worden. Ook een storing die door toedoen van de klant is veroorzaakt en/of door onjuist gebruik zal opnieuw betaald moeten worden.

- Het vaste starttarief dient bij het eerste bezoek te worden afgerekend. Koopt u elders onderdelen die geplaatst moeten worden is het tarief hoger. Mocht er een vervolgbezoek nodig zijn voor een en dezelfde storing hoeft het starttarief natuurlijk niet nog eens betaald te worden. Wel eventuele onderdelen en/ of arbeidstijd als deze in totaal boven 45 minuten uitkomt. 

- In het geval dat wij zonder aankondiging een apparaat in gedemonteerde toestand aantreffen (dus geopend of met onderdelen ernaast) zal ter plekke beslist worden of door ons verder aan gerepareerd gaat worden. Indien niet, bent u ons toch het starttarief verschuldigd.

- Indien u zelf een inbouw-apparaat heeft uitgebouwd en u ons het betreffende apparaat laat inbouwen kan er niet gereclameerd als het apparaat niet lijnt met omliggende deurtjes en lades. Natuurlijk doen we ons best om het apparaat zo goed mogelijk af te stellen met omliggende panelen.

Is het apparaat vastgekit, opgevuld met plankjes of iets degelijks, is een stekker dusdanig weggelegd dat deze niet op een normale manier terug te trekken is, dan valt zo'n situatie onder "niet volgens voorschrift" ingebouwd. Extra kosten kunnen en zullen dan in rekening worden gebracht.

- Het vaste starttarief valt hoger uit als u niet in de regio woont (halve rode cirkel zoals aangegeven op de landkaart zoals getekend  op deze site).  Dit i.v.m.  extra kosten die een langere reistijd met zich meebrengt en langere afstanden gereden moeten worden. Wij bepalen zelf of we buiten de regio het bezoek willen doen.
Tevens is het tarief hoger indien te gebruiken onderdelen door u elders zijn gekocht.

- Woont u op een plek waar parkeergeld betaald moet worden zullen deze kosten bij het te betalen bedrag van de reparatie worden opgeteld.

- Bent u niet thuis terwijl dat er wel is afgesproken zullen daar € 15,00 voor in rekening worden gebracht.

- Particulieren betalen à contant of d.m.v. direct overboeken met hun bankapp waar de monteur naast staat.
 "Op rekening" wordt in overleg toegepast, maar in de regel niet voor particulieren.

-  Het bedrag dient z.s.m. te worden overgeschreven, doch uiterlijk binnen 7 weekdagen. Als zzp-er mag ik wettelijk gezien een acceptabele betalingstermijn vaststellen, niet de debiteur.

-  De kosten "op rekening" bedragen € 12.50 incl.   "Op rekening" zal in de regel alleen worden toegepast voor bedrijven en verhuurders. De factuur dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Geen uitzonderingen voor bedrijven!

- Zolang de reparatie niet betaald is blijven de onderdelen eigendom van Witgoedreparatie Zuid. Wordt helemaal niet betaald, worden nieuw geplaatste onderdelen ook weer verwijderd en/of een incassobureau ingeschakeld om de overige kosten te vorderen.

- Er wordt bij een reparatie uitgegaan van de storing die de klant doorgeeft. Andere defecten zullen ter plekke gemeld en besproken worden.

- Kan de klant niet zelf betalen, bijvoorbeeld als er een bewindvoerder of verhuurder moet beslissen, dient men Witgoedreparatie Zuid daarvan van te voren in te lichten. Tevens dienen van te voren alle gegevens van de betalende partij doorgegeven te worden.

- Er zal altijd vooraf een zo goed mogelijke prijsopgave gemaakt worden. Mocht er door welke omstandigheden dan ook beslist worden om niet met de reparatie verder te gaan (denk aan onvoorziene hogere kosten, of als er meer aan de hand is als gedacht of een niet leverbaar onderdeel), worden eventuele reeds geplaatste onderdelen weer uitgebouwd tenzij de klant beslist deze toch te willen betalen. Het starttarief zal wel betaald moeten worden. 
 Voor prijswijzigingen op websites bij fabrikanten en leveranciers is Witgoedreparatie Zuid niet aansprakelijk.

- Witgoedreparatie Zuid is niet verantwoordelijk voor (lange) wachttijden op bestelde onderdelen. Beslist een klant niet langer te kunnen wachten worden gemaakte kosten niet terug betaald.

Wellicht vindt u onderdelen op het internet die goedkoper zijn dan bij Witgoedreparatie Zuid. Dat kan verschillende oorzaken hebben. De internetaanbieder kan een andere leverancier hebben, een andere inkoopsprijs, een ander merk, enz. Vergeet niet dat internet meestal ook verzendkosten bij nieuwe apparatuur met zich meebrengt. Ook staat er vaak bij dat de afbeelding een voorbeeld kan zijn en u dus een afwijkend onderdeel toegestuurd kunt krijgen.
Dat geldt ook voor nieuwe apparatuur. Op internet kan eenzelfde apparaat goedkoper zijn. Vaak hebben deze een andere inkoopsprijs of een andere groothandel. Vergeet niet dat er bij hun ook nog kosten voor inbouwen bij zullen komen.

- Bij bestaande beschadigingen aan keuken of apparatuur zal de klant hierop gewezen worden en/of zal er door beide partijen een verklaring ondertekend worden dat de monteur van Witgoedreparatie Zuid hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.   

    Blijkt dat een klacht om welke reden dan ook niet te herstellen is dienen gemaakte kosten en speciaal bestelde onderdelen toch betaald te worden. Ik kan u wellicht een nieuw apparaat aanbieden tegen een gereduceerde prijs met in acht neming van de gemaakte kosten van onderdelen en arbeidstijd aan het oude apparaat. Of u daarmee akkoord gaat blijft uw beslissing.                                       

 - Bij bestellen van apparatuur kan het voorkomen dat het bestelde type niet meer voorradig is bij de groothandel dus langere levertijd met zich meebrengt of dat een type opeens helemaal niet meer leverbaar is. U zult dan een alternatief aangeboden krijgen, maar de prijs kan afwijken met de eerder vermelde prijs!!! Of u accoord gaat met een alternatief is uw keuze, maar reeds gemaakte kosten zullen dan alsnog in rekening gebracht worden.